Czy zdajesz sobie sprawę jak ważne jest dodatkowe odkładanie, oszczędzanie i inwestowanie z myślą o swojej emeryturze? Czy wiesz, że na Twoim koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są dokumenty w których jest zapisane, ile już odłożyłeś pieniędzy, ale faktycznie może tam nie być ani grosza? Dzieje się tak, bo rząd może przenosić pieniądze w ramach środków publicznych. Co prawda gdzieś jest informacja o Twojej emeryturze, ale dostaniesz ją tylko wtedy, gdy następne pokolenie wpłaci odpowiednio więcej podatków do kasy państwa.

Jeśli chcesz mieć faktyczną emeryturę, to pomyśl o niej już dziś. Zachętą do dobrowolnego oszczędzania są ulgi oferowane przy korzystaniu z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
Bardziej atrakcyjnym jest pierwsze w nich. Zysk wypracowany na IKE jest zwolniony z podatku dochodowego od zysków kapitałowych (aktualnie 19%) – pod warunkiem wypłaty kapitału po osiągnięciu wieku emerytalnego. W ramach IKE możesz lokować środki na lokatach, ubezpieczeniach, funduszach inwestycyjnych oraz na giełdzie.
Na swoje IKE możesz wpłacić maksymalnie 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (ok. 10 tys. zł rocznie). Co ciekawe, środki zgromadzone w IKE nie wchodzą w dział spadku, możesz uposażyć do nich dowolną osobę, która w razie Twojej śmierci przejmie pieniądze bez konieczności uiszczenia podatku od spadku.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego umożliwia wpłatę 4 procent dochodów brutto (w transzach miesięcznych lub rocznej), jednak nie więcej niż 4031 zł w roku. Zachętą do inwestowania w IKZE jest ulga podatkowa. Kwotę wpłaconą na konto możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu faktyczny podatek zmniejszy się o 18 lub 32 procent (w zależności od wysokości zarobków) sumy wpłat (maksymalnie nawet 1289,92 zł rocznie).
W ramach IKZE możesz odkładać pieniądze w funduszach inwestycyjnych, giełdzie, ubezpieczeniach, lokatach oraz dobrowolnych funduszach emerytalnych.
Wypłata środków jest możliwa po osiągnięciu 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat przez okres co najmniej pięciu lat. Jednak w przypadku IKZE wypłata środków nawet po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłaty na rzecz osoby uposażonej po śmierci oszczędzającego podlegają opodatkowaniu (należy je doliczyć do dochodu przy wypełnianiu zeznania podatkowego PIT).