PIT-37 i ulgi podatkowe

W tym roku postanowiłem pierwszy raz samodzielnie rozliczyć swój formularz podatkowy – popularny PIT-37. Ba, poza swoim, rozliczę też podatek żony! Widziałem różne ogłoszenia w prasie i Internecie przedstawiające oferty rozliczenia PIT-u. Znajoma mojej żony płaci za to 50 zł.

Ja sam po bliższym obcowaniu z tematem dochodzę do wniosku, że to dziecinnie proste. Bazuję przy tym na formularzach pobranych ze strony urzędowej e-deklaracje.gov.pl. Zamierzam wysłać nasze formularze przez Internet jeszcze w tym tygodniu, dzięki czemu zaoszczędzę czas i wcześniej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. Tobie też to doradzam.

Uzupełnienie formularzu o dochody polega po prostu na przepisaniu danych z PIT-ów otrzymanych od ubiegłorocznych pracodawców oraz dopisaniu wartości ulg podatkowych.

Istnieją dwa rodzaje ulg podatkowych. Pierwszymi są odliczenia od podatku, drugimi odliczenia od dochodu. Bardziej opłacalne są te pierwsze. Dla przykładu: odliczenie 100 zł od dochodu obniży podatek o 18 zł (większość podatników znajduje się w progu podatkowym wynoszącym 18%), natomiast odliczenie 100 zł od podatku to po prostu o 100 zł mniejszy podatek.

Najatrakcyjniejsze odliczenia od podatku to:

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość znajdziesz w formularzu PIT od pracodawcy).
 2. Kwota wolna od podatku: maks. 3091 zł (zmniejsza podatek maks. o 556,02 zł)
 3. Ulga prorodzinna: 1112,04 zł (92,67 miesięcznie) na każde wychowywane dziecko (do zakończenia nauki lub zawarcia małżeństwa).
 4. Odliczenie z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo).

Najatrakcyjniejsze odliczenia od dochodu to:

 1. Składka na ubezpieczenie społeczne (jej wysokość znajdziesz w formularzu PIT od pracodawcy).
 2. Ulga na Internet: do 760 zł (wymaga potwierdzenia na fakturze, rachunku, paragonie lub potwierdzeniu przelewu bankowego).
 3. Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze zadań publicznych (na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy), na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła), na cele krwiodawstwa (130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza) – nie więcej niż 6% dochodu.
 4. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – w wysokości darowizny.
 5. Ulga dla oszczędzających na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego – wpłaty nie mogą przekraczać 4% składki na ubezpieczenie emerytalne za poprzedni rok podatkowy.
 6. Ulga dla osób niepełnosprawnych (np. jakich aplikowanie polecił lekarz specjalista, zakupy leków, zapłata za zabiegi rehabilitacyjne, obecność na turnusie rehabilitacyjnym) w wysokości nadwyżki wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
 7. Pozyskane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, jakie uprzednio powiększyły dochód opodatkowany, w wartościach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, pod warunkiem, że zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
 8. Ulga odsetkowa (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową).

Inne ulgi podatkowe:

 1. Ciekawą formą ulgi podatkowej jest wspólne rozliczanie się małżonków. Opłaca się ono wtedy, gdy jedno z małżonków nie pracuje, a drugie osiąga dochody do 85528 zł rocznie. Dzięki wspólnemu rozliczeniu mogą odliczyć sobie podwójną wartość kwoty wolnej od podatku (1112,04 zł). Gdyby rozliczali się osobno, jedno z nich nic by nie mogło odliczyć, bo nie miałoby dochodu. Drugim nawet bardziej oszczędnym przypadkiem jest sytuacja gdy jedno z małżonków nie pracuje, a drugie osiąga dochód nie większy niż 171056 zł. Dzięki łącznemu rozliczeniu, małżonkowie znajdą się w pierwszym progu podatkowym (18%) zamiast w drugiej (32% od kwoty powyżej 85528 zł od podatnika). W innych wypadkach nie ma znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się razem, czy osobno.
 2. Wydatki na dojazd do pracy (na podstawie okresowych biletów imiennych) mogą zwiększyć koszty uzyskania przychodu o 27,81 zł miesięcznie (333,72 zł rocznie). Zmniejszy to o tyle samo dochód, a należny podatek o 60,06 zł.
 3. 1% dla organizacji pożytku publicznego. Jeśli po uwzględnieniu tych wszystkich ulg zostanie Wam dodatnia kwota podatku, możecie przeznaczyć jego 1% na organizacje pożytku publicznego. W tym celu należy podać jej nr KRS. Weź przy tym pod uwagę, że działalność pożytku publicznego to taka, która sprzyja ogółowi społeczeństwa. I pamiętaj, że oddajesz i tak nie swoje pieniądze, tylko państwowe!

Jeszcze jedna istotna kwestia: zwrot podatku (jeśli komuś się należy) można otrzymać poprzez Pocztę Polską (prowizja wynosi 5,20 zł plus 1% od kwoty nadpłaty) lub przelewem na konto bankowe (bez prowizji). Jak widać, ta druga opcja jest tańsza, ale żeby z niej skorzystać należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3 (nie można tego zrobić drogą elektroniczną!).

Czy coś pominąłem?

5 komentarzy

 1. Krotkie, proste podsumowanie. Szkoda że większość ludzi myśli o tej dziedzinie jak o wiedzy tajemnej i przyklaskuje zniesieniu samorozliczania..Mała poprawka do twojego tekstu. Wspólne rozliczenie małżonków opłaca się zwłaszcza tym, którzy przekroczyli 1 próg podatkowy i drugi małżonek ma niskie dochody lub nie ma dochodów. Zapłacić 18% od kolejnego 85 528 zamiast 32% robi różnicę na kilkanaście tys.zł lub nieco mniej – w zależności o ile małżonek więcej zarabiający przekroczył próg i jak daleko małżonkowi mniej zarabiającemu do 1progu pod.

 2. Jeszcze jedna istotna kwestia: zwrot podatku (jeśli komuś się należy) można otrzymać poprzez Pocztę Polską (prowizja wynosi 5,20 zł plus 1% od kwoty nadpłaty) lub przelewem na konto bankowe (bez prowizji). Jak widać, ta druga opcja jest tańsza, ale żeby z niej skorzystać należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3 (nie można tego zrobić drogą elektroniczną!).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.