7 płatnych funkcji społecznych

Chcesz trochę dorobić do domowego budżetu i lubisz działalność społeczną? Poniżej przedstawiam listę siedmiu funkcji społecznych, za wykonywanie których otrzymasz nieopodatkowaną dietę lub wynagrodzenie ryczałtowe od kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych.

400-1000 zł miesięcznie, Przewodniczący Zarządu Dzielnic (Sołtys) – stoi na czele jednostki pomocniczej gminy. Wybory co rady dzielnic odbywają się na podobnych zasadach co wybory samorządowe. Na pierwszym posiedzeniu rada wybiera ze swojego grona osoby funkcyjne, w tym przewodniczącego zarządu, który kieruje jego pracami. Wysokość diety przewodniczącego zarządu dzielnicy/sołtysa ustala rada gminy.
300-600 zł miesięcznie, Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej – organ nadzorczy w spółdzielni mieszkaniowej. Członkowie są wybierani na walnych zebraniach spośród członków spółdzielni.
100-1200 zł miesięcznie, Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – z definicji zajmuje się sprawami osób z problemem alkoholowym, kontrolą punktów sprzedaży alkoholu. Skład komisji powołuje wójt/burmistrz/prezydent. Aby zostać członkiem wystarczy ukończyć dowolne szkolenie dot. profilaktyki alkoholowej.
100-300 zł za posiedzenie, Członek organu Izby Rolniczej – wysokość diet ustala Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej. Aby zostać członkiem izby, trzeba być płatnikiem podatku rolnego. Każda gmina przekazuje 2% z podatku rolnego na działalność izby rolniczej.
37-75 zł od sprawy/miesięcznie, Społeczny Kurator Sądowyaby nim zostać, należy mieć wykształcenie średnie, nieposzlakowana opinię i doświadczenie w pracy z dziedziny pedagogiki, prawa, psychologii i pokrewnych. Na kuratora społecznego powołuje prezes sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kierownika zespołu kuratorskiej służby przy tym sądzie do którego ma być przyjęty kurator społeczny. Otrzymuje zwrot kosztów – ryczałt za poniesione wydatki (od 37 do 75 zł miesięcznie za każdy sprawowany dozór i nadzór) oraz wynagrodzenie za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy.
160 zł jednorazowo, Członek Obwodowej Komisji Wyborczej – dieta jednorazowa, przyznawana za pracę w dniu wyborów. Zadaniem członków obwodowej komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania oraz ustalenia jego wyników. Kandydatów na członków komisji zgłaszają komitety wyborcze.
66,44 zł brutto od rozprawy, Ławnik sądowy – rada gminy powołuje ławników sądowych w liczbie określonej przez prezesa sądu rejonowego. Praca ławnika polega na uczestniczeniu w rozpatrywaniu spraw sądowych I instancji. Może nim zostać osoba z wykształceniem min. średnim, w wieku 30-70 lat, o nieskazitelnym charakterze, pracująca lub mieszkająca w danym miejscu co najmniej od roku. Za udział w rozprawach przysługuje dzień wolny w pracy (bez wynagrodzenia) oraz rekompensata pieniężna.

Jeden komentarz do “7 płatnych funkcji społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.