Zwolnienie z poboru zaliczki na podatek dochodowy

Dostałem dziś odpowiedź z Urzędu Skarbowego na moje pytanie o możliwość nie potrącania zaliczki na podatek dochodowy:

„W odpowiedzi na Pana pytanie  informuję, że taka możliwość istnieje pod warunkiem, że uprawdopodobni Pan, że pobierane w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy.”

Czyli jednak można 🙂 Dalej można przeczytać w jakiej formie należy wnioskować o zwolnienie:

„Może Pan wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Pisemny wniosek, powinien zawierać: 

  • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL lub NIP,
  • datę sporządzenia wniosku,
  • wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek,
  • uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie przyczyny powodującej, że pobrany przez płatnika podatek dochodowy byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za dany rok podatkowy oraz dokumenty potwierdzające stan faktyczny,
  • dane płatnika : nazwa płatnika ,adres numer NIP,
  • podpis wnioskodawcy. „

Nie ma urzędowego wzoru formularza, jednak Urzędy Skarbowe zamieszczają przykładowe wnioski na swoich stronach internetowych.

Ja z takiego skorzystałem i przygotowałem wniosek o zwolnienie z poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2013 roku w kwocie 1112 zł. Uzasadniłem to chęcią skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz internetowej.

Urząd ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to nie będę musiał czekać na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego do połowy przyszłego roku, tylko odbiorę go razem z wynagrodzeniem za pracę w ciągu kilku miesięcy tego roku.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.