Do 180 zł za pracę przy referendum

urna6 września 2015 roku odbędzie się ogólnokrajowe referendum z trzema pytaniami (jednomandatowe okręgi wyborcze, zmiana sposobu finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika).

Jest to drugie w historii referendum i pierwsze od 12 lat. Warto zastanowić się, czy udział w nim połączyć z dodatkową pracą, zostając członkiem obwodowej komisji ds. referendum.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji ds. referendum

Wymagania nie są wygórowane. Aby pracować w obwodowej komisji, należy spełnić tylko dwa warunki:

  • trzeba być pełnoletnim (mieć skończone 18 lat),
  • należy być ujętym w stałym rejestrze wyborców danej gminy (osoby zameldowane na pobyt stały są z automatu wpisane do rejestru wyborców),

Jak zostać członkiem obwodowej komisji ds. referendum

Do 7 sierpnia uprawione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do pracy w obwodowych komisjach do spraw referendum. Podmiotami uprawnionymi są organizacja i partie, które zgłosiły się do PKW. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej PKW nt. referendum.

Musimy więc najpierw wybrać jeden z nich i zwrócić się z wnioskiem, aby dokonali naszego zgłoszenia. Jeden podmiot do wybranej komisji może zgłosić tylko jednego kandydata. Jednego kandydata zgłasza również wójt/burmistrz/prezydent spośród pracowników samorządowych. W razie zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określone maksimum (osiem) członkowie komisji są losowani spośród zgłoszonych kandydatów. W razie zgłoszenia od 4 do 8 kandydatów, wszyscy zgłoszeni zostają członkami komisji.

Można być członkiem dowolnej komisji, mieszczącej się w obrębie gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców.

Komisje obwodowe zostaną powołane do 16 sierpnia. W razie wyboru zostaniemy poinformowani pisemnie przez wójta/burmistrza/prezydenta.

Na czym polega praca w obwodowej komisji

Osoby, wybrane do obwodowej komisji ds. referendum zostaną o tym poinformowane pisemnie przez wójta/burmistrza/prezydenta. Do ich obowiązku będzie należeć:

  1. udział w pierwszym posiedzeniu komisji (często połączonym ze szkoleniem dla członków komisji), na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji (o miejscu i terminie zostaniemy poinformowani przez urząd gminy). Niepisaną zasadą jest, że na funkcyjnych wybiera się osoby, które już mają doświadczenie w pracy w komisjach wyborczych.
  2. przeprowadzenie głosowania i czuwanie nad jego przestrzeganiem prawa (głosowanie odbędzie się w dniu 6 września w godz. 6-22). W każdym momencie w lokalu, w którym przeprowadza się głosowanie musi być min. 4 członków komisji, więc można się podzielić i dyżurować po 8 godzin.
  3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie protokołu komisarzowi wyborczemu (zliczenie głosów można rozpocząć o godz. 22).

Szacunkowy czas, wymagany do wykonania powyższych obowiązków to ok. 12 godzin (2 godziny szkolenie i pierwsze posiedzenie, 8 godzin podczas głosowanie i 2 godziny na ustalenie wyników i przekazanie ich do komisarza wyborczego).

Wynagrodzenie członków komisji obwodowych

Za powyższą pracę, członkom komisji przysługuje nieopodatkowana dieta (nie wykazuje się jej w formularzach PIT). Jej wysokość jest zależna od funkcji i wynosi:

140 zł – członkowie komisji

160 zł – zastępca przewodniczącego komisji

180 zł – przewodniczący komisji

Dieta jest wypłacana po wykonaniu wszystkich czynności. Sposób jej przekazania jest różny w zależności od gmin – rzadko jest to przelew na konto, częściej spotyka się sytuację, gdy dietę odbieramy w jednym z dużych banków.

Wychodzi ok. 12 zł/godz. Myślę, że jest to niezła stawka za dodatkową (i dość łatwą) pracę – zwłaszcza w mniejszych miastach/gminach.

3 komentarze

  1. Zgodnie z § 7. ust. 1 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy – Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta, w wysokości 140 zł.

  2. Stawki są podane w „rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy”. Do tej pory faktycznie było po 140 zł dla każdego członka komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.