Do 180 zł za pracę przy referendum

urna6 września 2015 roku odbędzie się ogólnokrajowe referendum z trzema pytaniami (jednomandatowe okręgi wyborcze, zmiana sposobu finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika).

Jest to drugie w historii referendum i pierwsze od 12 lat. Warto zastanowić się, czy udział w nim połączyć z dodatkową pracą, zostając członkiem obwodowej komisji ds. referendum.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji ds. referendum

Wymagania nie są wygórowane. Aby pracować w obwodowej komisji, należy spełnić tylko dwa warunki:

  • trzeba być pełnoletnim (mieć skończone 18 lat),
  • należy być ujętym w stałym rejestrze wyborców danej gminy (osoby zameldowane na pobyt stały są z automatu wpisane do rejestru wyborców),

Jak zostać członkiem obwodowej komisji ds. referendum

Do 7 sierpnia uprawione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do pracy w obwodowych komisjach do spraw referendum. Podmiotami uprawnionymi są organizacja i partie, które zgłosiły się do PKW. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej PKW nt. referendum.

Musimy więc najpierw wybrać jeden z nich i zwrócić się z wnioskiem, aby dokonali naszego zgłoszenia. Jeden podmiot do wybranej komisji może zgłosić tylko jednego kandydata. Jednego kandydata zgłasza również wójt/burmistrz/prezydent spośród pracowników samorządowych. W razie zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określone maksimum (osiem) członkowie komisji są losowani spośród zgłoszonych kandydatów. W razie zgłoszenia od 4 do 8 kandydatów, wszyscy zgłoszeni zostają członkami komisji.

Można być członkiem dowolnej komisji, mieszczącej się w obrębie gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców.

Komisje obwodowe zostaną powołane do 16 sierpnia. W razie wyboru zostaniemy poinformowani pisemnie przez wójta/burmistrza/prezydenta.

Na czym polega praca w obwodowej komisji

Osoby, wybrane do obwodowej komisji ds. referendum zostaną o tym poinformowane pisemnie przez wójta/burmistrza/prezydenta. Do ich obowiązku będzie należeć:

  1. udział w pierwszym posiedzeniu komisji (często połączonym ze szkoleniem dla członków komisji), na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji (o miejscu i terminie zostaniemy poinformowani przez urząd gminy). Niepisaną zasadą jest, że na funkcyjnych wybiera się osoby, które już mają doświadczenie w pracy w komisjach wyborczych.
  2. przeprowadzenie głosowania i czuwanie nad jego przestrzeganiem prawa (głosowanie odbędzie się w dniu 6 września w godz. 6-22). W każdym momencie w lokalu, w którym przeprowadza się głosowanie musi być min. 4 członków komisji, więc można się podzielić i dyżurować po 8 godzin.
  3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie protokołu komisarzowi wyborczemu (zliczenie głosów można rozpocząć o godz. 22).

Szacunkowy czas, wymagany do wykonania powyższych obowiązków to ok. 12 godzin (2 godziny szkolenie i pierwsze posiedzenie, 8 godzin podczas głosowanie i 2 godziny na ustalenie wyników i przekazanie ich do komisarza wyborczego).

Wynagrodzenie członków komisji obwodowych

Za powyższą pracę, członkom komisji przysługuje nieopodatkowana dieta (nie wykazuje się jej w formularzach PIT). Jej wysokość jest zależna od funkcji i wynosi:

140 zł – członkowie komisji

160 zł – zastępca przewodniczącego komisji

180 zł – przewodniczący komisji

Dieta jest wypłacana po wykonaniu wszystkich czynności. Sposób jej przekazania jest różny w zależności od gmin – rzadko jest to przelew na konto, częściej spotyka się sytuację, gdy dietę odbieramy w jednym z dużych banków.

Wychodzi ok. 12 zł/godz. Myślę, że jest to niezła stawka za dodatkową (i dość łatwą) pracę – zwłaszcza w mniejszych miastach/gminach.

3 komentarze

  1. Zgodnie z § 7. ust. 1 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy – Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta, w wysokości 140 zł.

  2. Stawki są podane w „rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy”. Do tej pory faktycznie było po 140 zł dla każdego członka komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.